Decorative text and marks Bodleian Libraries [opens new window]

檢索 | search


叢書 獨撰類

石林遺書 / (宋)葉夢得撰 Links
清光緒宣統間長沙葉德輝觀古堂刊本
洋裝2冊(原線裝14冊) ; 26公分
Sinica 6680
内容 :
 • 避暑錄話 : 二卷
  宣統己酉[1909]刊
 • 老子解 : 二卷
  宣統元年[1909]刊
 • 石林居士建康集 : 八卷
  宣統三年[1911]刊
 • 石林詩話 : 三卷拾遺一卷拾遺補一卷附錄一卷附錄補遺一卷 / 拾遺﹑附錄(清)葉廷琯輯 ; 拾遺補﹑附錄補遺(民國)葉德輝輯
  光緒戊申年[1908]刊
 • 石林詞 : 一卷
  宣統辛亥[1911]刊
 • 玉澗襍書 : 一卷
  宣統己酉[1909]刊
 • 巖下放言 : 三卷
  光緒甲辰[1904]刊
 • 石林家訓 : 一卷
  宣統三年[1911]刊
 • 石林治生家訓要略 : 一卷
  宣統三年[1911]刊
 • 禮記解 : 四卷
  宣統元年[1909]刊
 • 石林燕語 : 十卷 / (宋)葉夢得撰 ; (宋)宇文紹奕考異
  石林燕語校 : 一卷 / (民國)葉德輝撰
  光緒三十四年[1908]刊
 • 石林燕語辨 : 十卷 / (宋)汪應辰撰
  光緒戊申[1908]刊

薛文清公全書 / (明)薛瑄撰 Links
明崇禎至清道光間河律薛氏刊遞修1984年北京中國書店重印本
線裝24冊 : 像 ; 29公分
Sinica 2719
内容 :
 • 文清公薛先生文集 : 二十四卷 / (明)張鼎編
  清雍正十二年[1734]稷山重刊
 • 讀書錄 : 十一卷續錄十二卷
  清乾隆十一年[1746]重刊
 • 蓼蟲吟 : 一卷續集一卷 / (明)薛昌胤撰
  清乾隆九年[1744]刊
 • 名家制義 : 不分卷
  清乾隆三十年[1765]刊
 • 薛刑部詩集 : 不分卷 / (明)薛禥撰
  清乾隆二十九年[1764]重刊
 • 薛文清公手稿 : 不分卷
  明崇禎十六年[1643]重刊
 • 薛文清公年譜 : 一卷 / (明)楊鶴撰
  清康熙五十二年[1713]刊
 • 薛氏族譜 : 不分卷 / (清)薛琳等撰
  清道光七年[1827]序刊
 • 皇明文清公薛先生行事錄 : 五卷 / (明)喻時等撰
  清康熙五十三年[1714]重刊
 • 薛文清公策問 : 不分卷
  十一代孫天章天顏重刊
 • 薛文清公從政名言 : 一卷 ; 理學粹言 : 一卷
  明崇禎十六年[1643]重刊

顧端文公遺書 / (明)顧憲成撰 Links
清光緒丁丑[1877]涇里宗祠刊本
洋裝5冊(原線裝18冊) : 像 ; 25公分
Sinica 6690
内容 :
 • 小心齋劄記 : 十八卷
 • 東林會約 : 一卷
 • 東林商語 : 二卷
 • 虞山商語 : 三卷
 • 仁文商語 : 一卷
 • 南岳商語 : 一卷
 • 經正堂商語 : 一卷
 • 志矩堂商語 : 一卷
 • 當下繹 : 一卷
 • 證性編 : 八卷(原缺徵信或問二卷)
 • 還經錄 : 一卷
 • 自反錄 : 一卷
 • 涇皋藏稿 : 二十二卷
 • 顧端文公年譜 : 二卷譜前一卷譜後一卷 / (清)顧與沐記略 ; (清)顧樞初編 ; (清)顧貞觀訂補 ; (清)鍾英, (清)鍾瑄等錄
 • 小辨齋偶存 : 八卷 / (明)顧允成撰
  光緒丙戌[1886]刊
 • 涇皋家塾三書 : 三卷
  • 童蒙須知 : 一卷 / (宋)朱熹撰
  • 居家雜儀 : 一卷 / (宋)司馬光撰
  • 鄉約 : 一卷 / (宋)呂大鈞撰 ; (宋)朱熹注

  黃梨洲遺書十種 / (清)黃宗羲撰 Links
  清光緒三十一年[1905]杭州羣學社石印本
  洋裝3冊(原線裝12冊) ; 21公分
  Sinica 6620
  内容 :
  • 南雷文定前集 : 十一卷
  • 南雷文定後集 : 四卷
  • 南雷文定三集 : 三卷附錄一卷
  • 南雷詩𢟍 : 四卷
  • 南雷文案 : 四卷外卷一卷
  • 今水經 : 一卷表一卷
  • 賜姓始末 : 一卷
  • 明儒學案 : 八卷
  • 明夷待訪錄 : 一卷
  • 黃梨洲先生年譜 : 三卷 / (清)黃炳垕輯

  梨洲遺箸彙刊 / (清)黃宗羲撰 Links
  清宣統二年[1910]上海時中書局排印本
  線裝20冊 ; 20公分
  Sinica 6825 有「號揚」印記

  又一部
  Sinica 6632 (洋裝2冊(原線裝10冊))
  内容 :
  • 梨洲先生世譜 / (清)萬斯大撰
  • 梨洲先生神道碑文 / (清)全祖望撰
  • 梨洲先生傳 / (清)阮元撰
  • 梨洲先生傳 / (清)江藩撰
  • 梨洲先生傳 / (清)錢林, (清)王藻撰
  • 梨洲先生傳 / (清)李元度撰
  • 黃梨洲先生年譜 : 三卷 / (清)黃炳垕編輯
  • 南雷文約 : 四卷
  • 南雷文定 : 前集十一卷後集四卷三集二卷附錄一卷
  • 南雷文案 : 四卷外卷一卷
  • 南雷詩歷 : 四卷
  • 明夷待訪錄 : 一卷
  • 破邪論 : 一卷
  • 歷代甲子考 : 一卷
  • 西臺慟哭記註 : 一卷
  • 冬青引注 : 一卷
  • 汰存錄 : 一卷
  • 行朝錄 : 九種
   • 隆武紀年 : 一卷
   • 贛州失事紀 : 一卷
   • 紹武爭立紀 : 一卷
   • 魯紀年 : 二卷
   • 舟山興廢 : 一卷
   • 日本乞師紀 : 一卷
   • 四明山寨紀 : 一卷
   • 永曆紀年 : 一卷
   • 沙定洲紀亂 : 一卷
  • 滇攷 : 一卷
  • 賜姓始末 : 一卷
  • 鄭成功傳 : 一卷
  • 張元箸先生事略 : 一卷
  • 思舊錄 : 一卷
  • 金石要例 : 一卷 ; 附 論文管見 : 一卷
  • 今水經 : 一卷表一卷
  • 匡廬遊錄 : 一卷

  桴亭先生遺書 / (清)陸世儀撰 ; (清)唐受祺編 Links
  清光緒己亥[1899]太倉唐氏京師刊本
  洋裝3冊(原線裝20冊) ; 25公分
  封面題名《陸桴亭先生遺書》
  Sinica 6662 有「石榮暲蓉城僊館藏書」印記
  内容 :
  • 尊道先生年譜 : 一卷 / (清)凌錫祺撰
  • 桴亭先生行狀行實 : 一卷
  • 桴亭先生文集 : 六卷補遺一卷
  • 桴亭先生詩集 : 十卷
  • 論學酬答 : 四卷
  • 志學錄 : 一卷
  • 性善圖說 : 一卷
  • 虛齋格致傳補註 : 一卷
  • 四書講義輯存 : 一卷
  • 淮雲問答輯存 : 一卷 / (清)唐受祺輯
  • 八陣發明 : 一卷
  • 月道疏 : 一卷附月行九道圖並解一卷
  • 分野說 : 一卷 ; 雲漢升沈山河兩戒圖 : 一卷
  • 治鄉三約 : 一卷
  • 制科議 : 一卷
  • 甲申聽議 : 一卷
  • 蘇松浮糧考 : 一卷
  • 婁江條議 : 一卷
  • 桑梓五防 : 一卷
  • 常平權法 : 一卷
  • 家祭禮 : 一卷
  • 支更說 : 一卷
  • 避地三策 : 一卷 ; 附 改折始末論 : 一卷

  張楊園先生全集 : 六卷 / (清)張履祥撰 ; (清)李文耕輯 Links
  清同治壬戌[1862]昆明楊勳校刊本板存成都省陝甘公所
  線裝6冊 : 像 ; 27公分
  封面題名《楊園先生全集》
  Sinica 3152 Images
  内容 :
  • 願學記 ; 問目 ; 備忘錄 : 一
   以上合一卷, 爲全集卷一
  • 備忘錄 : 二、三
   以上合一卷, 爲全集卷二
  • 備忘錄 : 四 ; 備忘補遺 ; 初學備忘 ; 學規 ; 訓子 : 上、下
   以上合一卷, 爲全集卷三
  • 書 : 一~三
   以上合一卷, 爲全集卷四
  • 書 : 四 ; 補遺 : 上
   以上合一卷, 爲全集卷五
  • 補遺 : 下 ; 答問 ; 門人所記
   以上合一卷, 爲全集卷六

  楊園先生全集 : 五十四卷 / (清)張履祥撰 Links
  附 張楊園先生年譜 : 一卷 / (清)蘇惇元撰
  清光緒辛未[1871]江蘇書局刊本
  洋裝4冊(原線裝16冊) : 像 ; 27公分
  封面題名《重訂楊園先生全集》
  Sinica 6724
  内容 :
  • 詩文 : 二十四卷
   全集卷一~二十四
  • 問目 : 一卷
   全集卷二十五
  • 願學記 : 三卷
   全集卷二十六~二十八
  • 讀易筆記 : 一卷
   全集卷二十九
  • 讀史 ; 讀史記 ; 讀諸文集偶記 ; 讀許魯齋心法偶記 ; 讀厚語偶記
   以上合一卷, 爲全集卷三十
  • 言行見聞錄 : 四卷
   全集卷三十一~三十四
  • 經正錄 : 一卷附學規
   全集卷三十五
  • 初學備忘 : 二卷
   全集卷三十六~三十七
  • 近鑑 : 一卷
   全集卷三十八
  • 備忘錄 : 四卷
   全集卷三十九~四十二
  • 近古錄 : 四卷
   全集卷四十三~四十六
  • 訓子語 : 二卷
   全集卷四十七~四十八
  • 補農書 : 二卷 / (明)沈□撰 ; 下卷(清)張履祥輯)
   全集卷四十九~五十
  • 喪葬雜錄 : 一卷 / (清)張履祥輯
   附 葬親社約 : 一卷 / (清)唐灝儒撰
   全集卷五十一
  • 訓門人語 : 三卷
   全集卷五十二~五十四

  崑山顧氏全集 / (清)顧炎武撰 ; (清)席威, (清)朱記榮輯 Links
  清光緒十一年[1885]上海掃葉山房據舊版修補並新刻清光緒十四至三十二年[1888-1906]吳縣朱氏校經山房增刊
  線裝24冊 : 像 ; 28公分
  書名據總目題
  封面題名《亭林先生遺書彙輯》
  Sinica 3074

  又一部
  Sinica 6714 (洋裝4冊(原線裝24冊) : 像 ; 27公分) 有「瑞□□藏書籍字畫碑帖之章」、「北京經濟專門學校藏書之印」、「北京經濟專門學校藏書之印」印記
  内容 :
  • 左傳杜解補正 : 三卷
  • 九經誤字 : 一卷
  • 五經同異 : 三卷
  • 韻補正 : 一卷
  • 聖安紀事 : 二卷
  • 顧氏譜系考 : 一卷
  • 明季實錄 : 一卷
  • 𢟍代帝王宅京記 : 二十卷
  • 營平二州地名記 : 一卷
  • 昌平山水記 : 二卷
  • 京東攷古錄 : 一卷
  • 山東攷古錄 : 一卷
  • 譎觚十事 : 一卷
  • 求古錄 : 一卷
  • 金石文字記 : 六卷
  • 石經考 : 一卷
  • 菰中隨筆 : 一卷
  • 救文格論 : 一卷
  • 亭林雜錄 : 一卷
  • 亭林文集 : 六卷
  • 亭林詩集 : 五卷
  • 亭林餘集 : 一卷
  • 亭林軼詩 : 一卷
  • 顧亭林先生年譜 : 一卷 / (清)吳映奎輯
  • 亭林先生神道表 : 一卷 / (清)全祖望撰
  • 同志贈言 : 一卷 / (清)沈岱瞻纂

  船山遺書 / (清)王夫之撰 Links
  清同治四年[1865]湘鄉曾國荃金陵節署刊本
  線裝100冊 : 像 ; 27公分
  Sinica 2818

  又一部
  Sinica 2819 有「徐有仁」印記 Images
  内容 :
  • 周易內傳 : 六卷發例一卷
  • 周易大象解 : 一卷
  • 周易稗疏 : 四卷
  • 周易攷異 : 一卷
  • 周易外傳 : 七卷
  • 書經稗疏 : 四卷
  • 尚書引義 : 六卷
  • 詩經稗疏 : 四卷
  • 詩經攷異 : 一卷
  • 詩經叶韻辨 : 一卷
  • 詩廣傳 : 五卷
  • 禮記章句 : 四十九卷
  • 春秋家說 : 三卷
  • 春秋稗疏 : 二卷
  • 春秋世論 : 五卷
  • 續春秋左氏傳博議 : 二卷
  • 讀四書大全說 : 十卷
  • 四書稗疏 : 一卷
  • 四書攷異 : 一卷
  • 說文廣義 : 三卷
  • 讀通鑑論 : 三十卷末一卷
  • 宋論 : 十五卷
  • 永曆實錄 : 二十六卷原闕卷第十六
  • 蓮峰志 : 五卷
  • 張子正蒙注 : 九卷
  • 思問錄內篇 : 一卷
  • 思問錄外篇 : 一卷
  • 俟解 : 一卷
  • 噩夢 : 一卷
  • 黃書 : 一卷
  • 識小錄 : 一卷
  • 老子衍 : 一卷
  • 莊子解 : 三十三卷
  • 莊子通 : 一卷
  • 愚鼓詞 : 一卷
  • 楚辭通釋 : 十四卷末一卷
  • 薑齋文集 : 十卷
  • 五十自定稿 : 一卷
  • 六十自定稿 : 一卷
  • 七十自定稿 : 一卷
  • 柳岸吟 : 一卷
  • 落花詩 : 一卷
  • 遣興詩 : 一卷
  • 和梅花百詠詩 : 一卷
  • 洞庭秋詩 : 一卷
  • 鴈字詩 : 一卷
  • 倣體詩 : 一卷
  • 嶽餘集 : 一卷
  • 鼓棹初集 : 一卷
  • 鼓棹二集 : 一卷
  • 瀟湘怨詞 : 一卷
  • 詩譯 : 一卷
  • 夕堂永日緒論內編 : 一卷
  • 夕堂永日緒論外編 : 一卷
  • 南窗漫記 : 一卷
  • 龍舟會雜劇 : 一卷
  • 經義 : 一卷
  • 薑齋詩賸稿 : 一卷
  • 王船山叢書校勘記 : 二卷 / (清)劉毓崧撰